Dönem Programı

dönem programı – pdf                                                                                                           

HAFTA 1

Eylül              17           Tanışma. Dönem konusu hakkında bilgi verme(me). Film 1. bölüm

FİLM:  TAARE ZAMEEN PAR / AAMIR KHAN   (HER ÇOCUK ÖZELDİR) İlk Bölüm

ÖDEV 1: VIDEO ÖDEVİ: EMPATİ: FARKLI MEKANSAL ALGILAMALAR MÜMKÜN MÜ?

EMPATİ Bir duyu eksikliğinin sınırlılığında algı

Mekan, Mekan Algısı, Mekan Algısında Duyular, Duyuların kısıtlandığı durumlar, Bu durumlarda Mekan Algısında Değişiklikler

Not 1: Ana tema empati olduğu için filmin öznesi öğrenci tasarımcı olmalı.

ÖDEV 2: OKUMA: TENİN GÖZLERİ. JUHANI PALLASMAA, 2. Bölüm.

Eylül              20           Empati Video Ödevi Tartışma. Okuma Tartışma. Film 2. bölüm.

Dönem konusu hakkında bilgi verme.

FİLM:  TAARE ZAMEEN PAR / AAMIR KHAN   HER ÇOCUK ÖZELDIR     İKİNCİ BÖLÜM

TARTIŞMA  ÖDEV 1 : [VIDEO]:  empati: farklı mekansal algılamalar mümkün mü?

TARTIŞMA  ÖDEV 2 : [OKUMA]: Tenin Gözleri. Juhani Pallasmaa.

PROJE KONUSU: Proje föyünün dağıtılıp dönem projesinin anlatılması.

ÖDEV 1: Literatür Taraması Raporu’na başlanması, taslak raporun hazırlanması (Final Teslim: 1 Ekim)(Yaklaşık 15 sayfa)

Rapor Konusu:

Evrensel Tasarım

Türkiye için Engellilik Durumu ile ilgili Durum Değerlendirmesi

Dünya için Engellilik Durumu ile ilgili Durum Değerlendirmesi

Türkiye ve dünyada eğitim yapısı ve yurtların (öğrenci evlerinin) bu bağlamda olumlu olumsuz örnekleriyle değerlendirilmesi

Olumlu örneklerin seçilerek analiz edilmesi

Türkiye ve Dünyadan olumlu Lise örneklerinin seçilerek analiz edilmesi (5adet)

Türkiye ve Dünyadan olumlu Öğrenci Evi örneklerinin seçilerek analiz edilmesi (5 adet)

ÖDEV 2:  Erişilebilirlik Değerlendirmesi: Mevcut bir eğitim yapısı ya da öğrenci evinin ziyareti. Yapının erişilebilir tasarım ilkelerine göre değerlendirilmesi, durumun fotoğraflar üzerinden ifade edilmesi.        

 

HAFTA 2

Eylül              24           Ödev Tartışmaları (Literatür Taraması Raporu ve Erişilebilirlik Değerlendirmesi).

Tartışma  ÖDEV 1 : [LİTERATÜR TARAMASI]

Tartışma  ÖDEV 2 : [ERİŞİLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ]

ÖDEV 1:  Proje alanı seçimi. Alanın değerlendirilmesi.

Fotoğraflar

Haritalamalar

Diyagramlar

Analizler (eskizler, maketler)

Eylül              27           Getirilen proje alanlarının değerlendirilmesi.

Tartışma  ÖDEV 1: [ALAN SEÇİMİ]

ÖDEV 1: Değerlendirme doğrultusunda ilk sözler, ilk bulgular.

 

HAFTA 3

Ekim              1            Rapor Final Teslimi. Proje ile ilgili ilk tartışmalar.

Tartışma Ödev 1: [İLK SÖZLER, İLK BULGULAR]

ÖDEV 2: Topoğrafya maketinin hazırlanması. 1/500.

ÖDEV 1: Tartışmalar doğrultusunda ilk alana yaklaşım önerilerinin oluşturulması. (Eskizler ve maket üzerinden.)1/1000, 1/500.

Ekim              4            İlk önerilerin tartışılması. Topoğrafya maketlerinin değerlendirilmesi.

ÖDEV 1: Maketler ve eskizler ile tasarım taslakları üzerinde çalışılmaya başlanması. 1/500.

 

HAFTA 4

Ekim              8            Tasarım taslaklarının tartışılması.

ÖDEV 1: Maketler ve eskizler ile tasarım taslaklarının geliştirilmesi. 1/500, 1/200.

 

Ekim              11           Tasarım taslaklarının tartışılması.

1. Ara Jüri için istenenler:

 • Analizler
 • Tasarım eskizleri
 • Vaziyet planı – 1/500
 • Planlar, kesitler – 1/500, 1/200
 • Maket – 1/500

 

HAFTA 5

Ekim              15           Bayram Tatili

Ekim              18           Bayram Tatili

 

HAFTA 6

Ekim              22           1. Ara Jüri

Ödev 1: Jürideki tartışmalar doğrultusunda tasarımların geliştirilmesi. 1/500, 1/200.

Ekim              25           1. Ara Jüri

Ödev 1: Jürideki tartışmalar doğrultusunda tasarımların geliştirilmesi. 1/500, 1/200.

 

HAFTA 7

Ekim              29           Resmi Tatil

Kasım            1            Projelerin geliştirilmesi.

Ödev 1: Maket, çizim ve modellemeler üzerinden tasarımların geliştirilmesi. 1/200 ya da 1/100.

 

HAFTA 8

Kasım            5            Projelerin geliştirilmesi.

Ödev 1: Maket, çizim ve modellemeler üzerinden tasarımların geliştirilmesi. 1/200 ya da 1/100.

Kasım            8            Projelerin geliştirilmesi.

Ödev 1: Maket, çizim ve modellemeler üzerinden tasarımların geliştirilmesi. 1/200 ya da 1/100.

 

HAFTA 9

Kasım            12           Projelerin geliştirilmesi.

Ödev 1: Maket, çizim ve modellemeler üzerinden tasarımların geliştirilmesi. 1/200 ya da 1/100.

Kasım            15           Projelerin geliştirilmesi.

Ödev 1: Maket, çizim ve modellemeler üzerinden tasarımların geliştirilmesi. 1/200 ya da 1/100.

 

HAFTA 10

Kasım            19           Projelerin geliştirilmesi.

Ödev 1: Maket, çizim ve modellemeler üzerinden tasarımların geliştirilmesi. 1/200 ya da 1/100.

Ödev 2: Sistem detaylarının geliştirilmesi. 1/20.

Kasım            22           Projelerin geliştirilmesi.

Ödev 1: Maket, çizim ve modellemeler üzerinden tasarımların geliştirilmesi. 1/200 ya da 1/100.

Ödev 2: Sistem detaylarının geliştirilmesi. 1/20.

HAFTA 11

Kasım            26           Projelerin geliştirilmesi.

Ödev 1: Maket, çizim ve modellemeler üzerinden tasarımların geliştirilmesi. 1/200, 1/100.

Ödev 2: Sistem detaylarının geliştirilmesi. 1/20.

Kasım            29           Projelerin geliştirilmesi.

2. Ara jüri için istenenler:

 • Vaziyet planı – 1/500
 • Maket – 1/500, 1/200 ya da 1/100
 • Planlar (kat adedi kadar) – 1/100 ya da 1/200
 • Kesitler (minimum 4 adet) – 1/100 ya da 1/200
 • Cepheler (minimum 4 adet) – 1/100 ya da 1/200
 • Sistem detayı (plan, kesit, görünüş) – 1/20
 • Eskizler ve Modellemeler

HAFTA 12

Aralık            3            2. Ara Jüri

Ödev 1: Jürideki tartışmalar doğrultusunda tasarımların geliştirilmesi. 1/200 ya da 1/100, 1/20.

Aralık            6            2. Ara Jüri

Ödev 1: Jürideki tartışmalar doğrultusunda tasarımların geliştirilmesi. 1/200 ya da 1/100, 1/20.

HAFTA 13

Aralık            10           Tasarım üzerine son konuşmalar.

Ödev 1: Tasarımlar üzerine son çalışmaların yapılması. 1/200 ya da 1/100, 1/20.

Aralık            13           Tasarım üzerine son konuşmalar.

Ödev 1: Teslimlerin düzenlenmesi – Sunum, ifade teknikleri.

HAFTA 14

Aralık            17           Proje sunumlarının değerlendirilmesi.

Ödev 1: Teslimlerin düzenlenmesi – Sunum, ifade teknikleri.

Aralık            20           Proje sunumlarının değerlendirilmesi.

Final Teslim için istenenler:

 • Raporlar
 • Konsept paftası
 • Vaziyet planı – 1/500
 • Maket – 1/500, 1/200 ya da 1/100
 • Planlar (kat adedi kadar) – 1/100  ya da 1/200
 • Kesitler (minimum 4 adet) – 1/100 ya da 1/200
 • Cepheler (minimum 4 adet) – 1/100 ya da 1/200
 • Sistem detayı (plan, kesit, görünüş) – 1/20
 • Eskizler, modellemeler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s