Teslimde istenenler

Vaziyet planı – 1/500

Maket – (1/500 zorunlu)   (1/200 opsiyonel)

Planlar (kat adedi kadar) –1/200

Kesitler (minimum 4 adet) –1/200

Cepheler (minimum 4 adet) –1/200

Sistem detayı  (plan, kesit, görünüş) – 1/20

Eskizler, modellemeler vb.

Konsept paftası

CD TESLİMİ

not:  Jüriler programda belirtilen tarihlerde iki gün olarak gerçekleştirilecektir. Teslimin kağıt ortamında olması beklenmektedir. Öğrenciler, istedikleri takdirde ilave dijital sunum gerçekleştirebilirler. 

 

Advertisements