Teslimde istenenler

Vaziyet planı – 1/500

Maket – (1/500 zorunlu)   (1/200 opsiyonel)

Planlar (kat adedi kadar) –1/200

Kesitler (minimum 4 adet) –1/200

Cepheler (minimum 4 adet) –1/200

Sistem detayı  (plan, kesit, görünüş) – 1/20

Eskizler, modellemeler vb.

Konsept paftası

CD TESLİMİ

not:  Jüriler programda belirtilen tarihlerde iki gün olarak gerçekleştirilecektir. Teslimin kağıt ortamında olması beklenmektedir. Öğrenciler, istedikleri takdirde ilave dijital sunum gerçekleştirebilirler. 

 

Ara jüri ile ilgili duyuru

Ara jüride sunumlar dijital ortamda gerçekleştirilecektir.

Sunumların dijital ortamda gerçekleştirilmesinin nedeni süre kısıtlılığıdır.

Bu nedenle, sunumların tamamının jüri başlamadan önce bilgisayara yüklenmiş olması gerekmektedir.

Çizimler 1/200, Maket 1/500 olmalıdır.

Slaytların birisi projenin plan, kesit gibi çizimlerinin bir arada karşılaştırmalı olarak görülebilmesine olanak verecek biçimde hazırlanmalıdır. Bu slaytta tüm çizimler bir arada yer almalıdır.

Dosyaların bilgisayarda geç açılmasına neden olmamak için dosya boyutlarının düşük, ancak okunabilir olması önemlidir.

Öğrenciler gerekebilecek durumlar için, ayrıca yanlarında projelerin boyutu daha yüksek, daha yüksek çözünürlüklü bir dosyasını bulundurmalıdır.